Netop nu
 
 
   

 Og så i disse  

 krisetider....

 

 Umiddelbart skulle man måske ikke tro, at der er behov for en 

 rekrutterings-virksomhed som team4search med den stigende

 arbejdsløshed og det faktum, at mange rigtig gode ledere

 desværre lige nu må forlade kriseramte virksomheder.

 Men netop de aktuelle og såkaldte krisetider betyder, at 

 virksomhedens ledelser i endnu større grad må kigge sig om

 efter de allerbedste.

 

 Derudover er det vigtigt for alle ledelser, at de fokuserer på det

 de er bedst til, nemlig driften af virksomheden og så lader os

 andre professionelle search’ere tage sig af de vitale nyansæt-

 telser og ledelsesændringer.  Det, vi er bedst til.

 Når der, som det er tilfældet i disse tider, kommer mange

 kandidater "på markedet", er det endnu vigtigere at komme

 professionelt bag om den enkelte.

                         Der er nødvendigvis jo ikke noget i vejen med de der er blevet

                         ledige grundet krisen.