Kandidatbank
 
Er du kandidat til en af vores konkrete stillinger, eller ønsker du optagelse i vores omfattende og yderst valide kandidatbank, kan du logge dig ind her! Du følger bare anvisningerne ved registreringen af dine relevante data og vedhæfter dit CV.

HUSK!
Alle felter SKAL udfyldes.
Du skal både lægge dit CV ind og din beskrivelse af dig selv. Altså (m/CV) hvad du har lavet indtil nu og (m/beskrivelsen) hvor du gerne vil 'hen' og hvor du ser dine muligheder i f.t. dit ønske om opta-gelse i kandidatbanken.


NB! - Du kan se, om din registrering er lykkedes ved, at du både får en kvittering her på siden og en email på din angivne mailadresse.

Alle kandidater, der bringes i spil i forhold til konkrete kunder og stillinger, vil altid komme igennem team4search-interviews og opfølgninger.
Det betyder, at også de kandidater, som har lagt sig selv ind i kandidatbanken og som passer til en bestemt stilling og/eller profil, altid vil være kendt af team4search, før de evt. går videre
 

Optagelse i kandidatbanken

Kontakt : team4search
 

Alle felter skal udfyldes/medsendes
 

*Dit navn 
*Adresse 
*Postnr. & By 
*Din E-mail 
*Telf. 
*Mobil 

Bilag skal være af typen: pdf, tekst, rtf. Word ell. Excel
*Vedlæg kort beskrivelse af dig selv
*Vedlæg CV